Traditie met toekomst!

 

DIKKETRUIENDAG - donderdag 9 februari 2023

Geachte ouder
Beste leerling

Onze school heeft aandacht voor het leefmilieu van nu en morgen. Wij werken daarom met onze leerlingen rond de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt.
Door een warme (leuke, grappige,…) trui aan te trekken en de verwarming lager te zetten, verminderen we zelf onze uitstoot van CO2 en leveren we inspanningen om de klimaatopwarming op lange termijn aan te pakken.

OPROEP: kom donderdag 9 februari met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer, draag zeker een dikke trui of een originele muts … Wij zetten de verwarming alvast een beetje lager.
 

Milieuvriendelijke groeten
De milieuwerkgroep