Traditie met toekomst!

 

Week van wederzijds respect - vrijdag 12 februari 2021


De voorbije week werkten de leerkrachten extra lessen uit in het kader van sociale vaardigheden rond ‘Besef van de anderen’ en dit in het kader van De week van Wederzijds Respect . Daarnaast focusten onze kinderen zich op  elkaars' talenten en leren dit ook concreet te formuleren.

Met een dergelijk project wil de school een belangrijke rol spelen in de opvoeding van elk kind, waarbij ook alle kinderen ontdekken dat verschillend zijn ook zeer positief is. Dit is van kapitaal belang om later te kunnen uitgroeien tot volwassen mensen die eenieder in zijn/haar eigenheid respecteren.

In de lessen LO, maar ook als bewegingstussendoortje klonk doorheen de week de 'Move tegen Pesten'. We maakten er alvast een leuk filmpje van ... KLIK