Traditie met toekomst!

 

WIJ ZIJN KLAAR VOOR DE VOORLEESWEEK!


Volgende week - maandag 22 november - starten de Vlaamse voorleesdagen. Deze dagen zijn in het leven geroepen om nogmaals het belang van voorlezen aan kinderen te promoten.

Aangezien onderzoek uitwijst dat regelmatig voorlezen uitermate bevorderlijk is voor de socio-emotionele en taalontwikkeling van kinderen, willen wij graag werk maken van voorlezen.

Op onze school gaan we dagdagelijks voor een voorleesmoment in de klas, daarnaast verzorg juf Ann elke middag een voorleesmoment van een spannend verhaal in onze schoolbibliotheek. Dit project is bedoeld voor geïnteresseerde leerlingen, die van spannende en/of grappige verhalen houden …

Omdat de kinderen van het 6de leerjaar graag willen meehelpen, organiseerden de leerkrachten van het 6de leerjaar, juf Evie en juf Kim,   een geïntegreerd leesproject: de leerlingen onderzoeken  welke boeken geschikt zijn voor elke klasgroep (alle kleuterklassen en klassen van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar), verrichten opzoekwerk in de jeugdbibliotheek en via verschillende verhalensites en verzorgen een voorleesmoment in alle klassen op woensdag 24 november van 11.20 tot 11.55.

We wensen al onze leerlingen veel spannende en grappige verhalen toe.