Traditie met toekomst!

 

Dagverloop

dagverloop

 

8.00       schoolpoort open – voor 8.00 aanwezig: verplicht naar de voorschoolse opvang!
8.15       kleuters kunnen meteen naar hun klas
8.30       start van de lesdag
9.20       2de lesuur
10.10     speeltijd
10.25     3de lesuur
11.15     4de lesuur
12.05     middagpauze – speeltijd – middagsport – uitleenmateriaal – middaglezen - koor
13.20     5de lesuur
14.10     6de lesuur           
15.00     speeltijd
15.15    einde van de schooldag (kleuters eindigen om 15.05)
              kleuters/leerlingen worden afgehaald aan de hoofdpoort ‘Geldroplaan’

15.15     naschoolse opvang

Op de speelplaats is er ’s ochtends toezicht van 8.00 tot 8.30.

Kinderen die voor 8.00 op school aanwezig zijn, moeten verplicht naar de opvangklas.