Traditie met toekomst!

 

Leerlingenraad

leerlingenraad


 

De leerlingenraad wordt gecoördineerd door meester Niels en juf Fien.
 

Doelstelling:

  • Omdat het uitermate belangrijk is dat kinderen gericht leren nadenken en verstandig leren argumenteren, krijgen onze leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar de kans om te zetelen in de leerlingenraad van onze school. Elk leerjaar kan 2 vertegenwoordigers afvaardigen. Deze worden verkozen door alle leerlingen van onze lagere school. Eerst worden er in alle klassen voorverkiezingen gehouden, vervolgens krijgen de leerlingen 2 weken om campagne te voeren.
     
  • De vertegenwoordigers van elke klas vergaderen op regelmatige tijdstippen (maandelijks) en kunnen voorstellen doen, problemen bespreken, samen naar oplossingen zoeken, ideeën aanreiken om verbeteringen op school aan te brengen, leuke activiteiten bespreken.

Algemene visie:

Leerlingen verantwoordelijkheidszin bijbrengen, stimuleren, leren zinvolle en gerichte keuzes maken, leren samen werken, … dit alles en meer wordt verwacht van leerlingen die zetelen in de leerlingenraad. Dit orgaan is een participatieorgaan op niveau van de leerlingen. Ook met hun bekommernissen en wensen willen we graag rekening houden. Daarnaast organiseert de leerlingenraad jaarlijks de talentenshow en verzorgen ze ’s middags een spelletjesmiddag, zijn ze verantwoordelijk voor het uitleenhuisje.
In de leerlingenraad zetelen is dus een hele verantwoordelijkheid.