Traditie met toekomst!

 

Leerlingenzorg

 

Onze kinderen worden in de eerste plaats begeleid door de klas – en vakleerkrachten. Daarnaast beschikt onze school ook over een uitgebreid zorgteam waarbij elk teamlid zich gespecialiseerd heeft.

Ons zorgteam staat in voor:

  • het ondersteunen en begeleiden van onze kinderen: een luisterend oor aanbieden;
  • luisteren naar kinderen en hun ouders;
  • leer – en studieproblemen bij kinderen onderzoeken en begeleiden;
  • opvolgen van de zorgmaatregelen;
  • tussenschakel ouders – CLB;
  • coördinatie van de verschillende activiteiten rond sociale vaardigheden en welbevinden;
  • werken aan een participatie en motivatie van de kinderen in het hele schoolgebeuren;
  • leerlingen inlichten en voorbereiden bij hun overstap van het zesde leerjaar naar het eerste middelbaar;
  • kinderen helpen met leren kiezen.


Ons zorgteam …

Zorgcoördinator kleuters: mevrouw Elke Moortgat

SES-leerkracht kleuter – accent op wiskunde: mevr. Sandra De Kerf

SES-leerkracht kleuter – accent op handschriftontwikkeling: mevr. Fien Steels

SES-leerkracht kleuter – accent op taalontwikkeling en techniek: mevr. Heidi Siebens

SES-leerkracht kleuter – accent op taalvaardigheid binnen K2: mevr. Petra Bruneel

 

Zorgcoördinator lager: mevrouw Petra Van Goethem

SES-leerkracht lager – accent op spelling: mevr. Ann Van Der Steen

SES-leerkracht lager – accent op cirkelrekenen: mevr. Marine Janssens

SES-leerkracht lager – accent op taalvaardigheid: mevr. Michèlle Van Acker

SES-leerkracht lager – accent op meten: dhr. Niels Baetens

SES-leerkracht lager – accent op wiskunde en LIST: mevr. Ilse De Batselier

SES-leerkracht lager – accent op welbevinden: mevr. Livy Haegeman

 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB is een dienst waar leerlingen, ouders, leerkrachten voor begeleiding, hulp en informatie terecht kunnen.

Voor meer informatie kan u terecht op het volgend telefoonnummer: 052 33 88 80

 

Tegel | RICHTING WIND STAND ZEILEN | TEGELS | Peters Rit Creations