Traditie met toekomst!

 

Voor- en naschoolse opvang

opvang

 

Eigen opvangklas

De opvangklas centrum gaat op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag door in de kleuterspeelzaal en is enkel bestemd voor die kinderen wiens ouders beiden werken en geen ander alternatief hebben. Onze kinderen worden in de opvangklas begeleid van 7.00 tot 8.00, ’s namiddags tot 17.30.

Voor de opvang van uw kind wordt een kleine vergoeding van 0,95 per half uur gevraagd. Alle betalingen gebeuren per facturatie.

Openingsuren opvangklas:

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

‘s Ochtends

7.00 tot 8.00

7.00 tot 8.00

7.00 tot 8.00

7.00 tot 8.00

7.00 tot 8.00

‘s Avonds

15.15 tot 17.30

15.15 tot 17.30

 

15.15 tot 17.30

15.15 tot 17.30

Woensdag

 

 

12.05 tot 17.30

 

 

  • Vanaf 15.30 wordt de naschoolse opvang op school betalend.

 

IBO – samenwerking met de stad Dendermonde

We werken ook nauw samen met de IBO te Dendermonde, meer bepaald met de IBO Lollypop (Boonwijk) – Serbosstraat 6 te Dendermonde.
De verplaatsingen van en naar de school gebeuren op een veilige wijze en met voldoende begeleidend personeel. De begeleiders brengen de kinderen ’s morgens te voet naar school. Meteen na schooltijd worden de kinderen op school verzameld en door de begeleiders te voet naar het IBO gebracht. De begeleiders volgden een opleiding tot gemachtigd opzichter.

Indien u geïnteresseerd bent om volgend schooljaar gebruik te maken van de voor – en naschoolse opvang voor uw kind, kan u contact opnemen met de coördinator van IBO Lollypop, op het telefoonnummer 0499/55 79 69  of 052/38 05 89 of kan u ook mailen naar ibo.boonwijk@dendermonde.be voor een concrete afspraak.

Algemene informatie:

Openingsuren: de locatie is open van maandag tot en met vrijdag

Voorschools: van 7.00 tot start schooldag

Naschools: vanaf einde schooldag tot 19.00

Schoolvrije dagen en vakantiedagen doorlopend van 7.00 tot 19.00

Het is wel belangrijk u tijdig te informeren, want zolang de nodige documenten niet in orde zijn, kan een kind niet starten.

Hoeveel betaal je?

De prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind in de opvanglocatie. Voor de volgende opvangmomenten geldt de volgende regeling:

  • €1 per begonnen half uur
  • opvang op schoolvrije dagen en vakantiedagen
  • € 5 voor een verblijf tussen 3 uur en 6 uur vb. op woensdag van 12.05 tot 17.00
  • € 10 voor een verblijf langer dan 6 uur

Aan sommige gezinnen kan een sociaal tarief (door K&G vastgesteld op maximaal 50% van de hierboven beschreven prijs) toegekend worden. Het sociaal tarief bedraagt 50% van de hiervoor beschreven tarieven.