Traditie met toekomst!

 

Huiswerkbeleid

huiswerkbeleid

 

 

 

 

 

 

De visie op huiswerk is gebaseerd op onze 5 kernwaarden:

Leerplezier: afwisselende taken, uitdagingen, werken met ambrasoft/kweetet.be, bookwidgets, quizlet, …

Wereldburger: gevarieerde taken, groepswerken, wereldgeoriënteerde taken, jaarportfolio, …

Creatief en innovatief: zie gevarieerd takenaanbod

Eigenaarschap: inzetten op leren plannen (vanaf L3 minimum 1 week vooraf), contractwerken

Respect: taken worden verzorgd gemaakt, tijd wordt gerespecteerd, concrete afspraken met betrekking tot huiswerk worden door alle participanten (leerlingen – ouders – leerkrachten) gerespecteerd en opgevolgd


Ons huiswerkbeleid ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas werd gestart. Omwille van de verschillende doelstellingen die we met het huiswerk kunnen bereiken engageren we ons om een grote diversiteit aan te bieden. Het huiswerk beperkt zich niet tot het opgeven van een taal - of rekenoefening of het leren van een les. Ook andere opdrachten, die de gewoontevorming en het zelfstandig werken bevorderen komen aan bod.

Niet alle kinderen zijn gelijk. Met hun individuele verschillen willen we rekening houden en dit kan slechts door in sommige gevallen het huiswerk te differentiëren. Dit wil niet zeggen dat alle taken moeten gedifferentieerd worden, maar soms zal een bepaald kind meer gebaat zijn bij een remediërende huistaak, op voorwaarde dat ze dan ook echt remediërend is en niet als een extra belasting wordt opgelegd.

De verwachtingen naar de ouders toe worden eenvoudig en duidelijk verwoord en toegelicht tijdens de jaarlijkse infoavond begin schooljaar. Het schoolteam engageert zich hier om een eenduidigheid te brengen.

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit, maar de kwaliteit die voorop moet worden gesteld. Het leerproces is belangrijker dan wat er wordt geleerd. Zich een leer- en werkhouding aanmeten is daarbij essentieel.

Op bepaalde dagen zijn de leerlingen huiswerkvrij: kermis, eerste communie, H. Vormsel, Lentefeest, …
Tijdens de vakantieperiodes kunnen – indien nodig – extra remediëringstaken of leestaakjes gemaakt worden, dit in overleg met de ouders.

Doelstellingen:

  • Het verwerken en inoefenen van de leerinhouden
  • Huiswerk als gewoontevorming om een zekere werkhouding en werkdiscipline te leren
  • Leren zelfstandig te werken door zelf doelen te stellen, te plannen, een geschikte strategie te kiezen, zelf problemen op te lossen, zichzelf te motiveren en blijvend te concentreren.

 

MAXIMUM HUISWERK (voor de gemiddelde leerling)

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

L1

15’ + lezen

1 taak

15’ + lezen

1 taak

 

15’ + lezen

1 taak

15’ + lezen

1 taak

L2

15’ + lezen

1 taak

15’ + lezen

1 taak

 

15’ + lezen

1 taak

15’ + lezen

1 taak

L3

30’ + lezen

1 of 2 taken

+ 1 les

30’ + lezen

1 of 2 taken

+ 1 les

 

30’+ lezen

1 of 2 taken

+ 1 les

30’+ lezen

1 of 2 taken

+ 1 les

L4

30’ + lezen

1 of 2 taken

+ 1 of 2 lessen

30’ + lezen

1 of 2 taken

+ 1 of 2 lessen

 

30’ + lezen

1 of 2 taken

+ 1 of 2 lessen

30’ + lezen

1 of 2 taken

+ 1 of 2 lessen

L5

60’

2 taken +

2 lessen

60’

2 taken +

2 lessen

60’

2 taken +

2 lessen

60’

2 taken +

2 lessen

60’

2 taken +

2 lessen

L6

60’

2 taken +

2 lessen

60’

2 taken +

2 lessen

60’

2 taken +

2 lessen

60’

2 taken +

2 lessen

60’

2 taken +

2 lessen