Traditie met toekomst!

 

Drank- en plasbeleid

drankplasbeleid

 

 

Drankbeleid

Plasbeleid

Jongste kleuters

De jongste kleuters drinken op vaste drankmomenten. Bij warm weer kan dit ook voor en na de speeltijd.

De kleuters mogen steeds naar toilet – i.k.v. zindelijkheidstraining.

Voor de pauze gaan de kleuters altijd op een vast moment naar toilet.
 

Oudste kleuters

De oudste kleuters mogen water drinken, mits vragen aan de juf, zolang er geen misbruik van gemaakt wordt.

De kleuters mogen steeds naar toilet – i.k.v. zindelijkheidstraining.

Voor de pauze gaan de kleuters altijd op vast moment naar toilet, kan ook op eigen initiatief.

Lagere school

De kinderen mogen water drinken tijdens het lesgebeuren, zolang er geen misbruik van gemaakt wordt. Drankflesjes mogen niet op de tafels gezet worden: ze blijven in de boekentas zitten.
 

Leerlingen mogen uiteraard naar toilet gaan, maar niet net na de speeltijd.
Indien het vaak voorkomt dat éénzelfde leerling steeds vraagt om naar toilet te gaan, worden de ouders gecontacteerd en zoeken we samen naar een oplossing.

Na de sportles

Kinderen mogen water drinken na de sportles