Traditie met toekomst!

 

Kangoeroeklassen en werken met cognitief sterk functionerende leerlingen

einstein

Elk kind ontwikkelt zich op zijn tempo en heeft een andere leerhonger. Wij zetten met onze school in op gepersonaliseerd leren. Het is ons doel ervoor te zorgen dat elk kind tot leren komt. We willen het zelfregulerend leren versterken. Tijdens de lessen werken we met het 4-sporenbeleid. Zo krijgen we zicht op het kennen en kunnen, maar ook op de noden van cognitief sterk functionerende leerlingen.

Differentiëren, uitdaging op maat aanbieden, is dus van groot belang. De leerkrachten doen dit in de klas. Binnenklasdifferentiatie richt zich tot alle leerlingen van onze school. Door pretoetsen en observaties van de klasleerkracht bepalen we voor welke leerlingen we leerstof schrappen en verrijking aanbieden. De lessen die reeds gekend zijn volgen zij niet meer mee. Dit betekent dat we 50 tot 70% van de gewone leerstof beperken tot de essentie.

De kinderen die nood hebben aan nog meer uitdaging gaan twee lesuren per week naar een externe verrijkingsklas. Een veilige omgeving waarin deze leerlingen uitgedaagd worden en waar we de diepere denkorders aanwakkeren. Door hen nieuwe en moeilijkere problemen voor te schotelen, stillen we de leerhonger van deze cognitief sterk functionerende kinderen. In samenspraak met het zorgteam, leerkracht, ouders en kind beslissen we wie deze extra uitdaging nodig heeft. We evalueren kennis maar ook executieve vaardigheden en een goede leer- en werkhouding. Zo hopen we als school tegemoet te komen aan de noden van al onze leerlingen.