Traditie met toekomst!

 

Gezondheidsbeleid

appel

 

 

 

 

 

 

 

Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om gelukkig te zijn en je goed te voelen. Onze pedagogische taak berust dan ook in het opvoeden van onze kinderen tot gelukkige en gezonde pubers. Ook binnen dit beleid zijn onze kernwaarden essentieel: respect, actief burgerschap, leerplezier, innovatief en eigenaarschap.

Daarom vermelden we hieronder kort een aantal van onze geïntegreerde acties op klas – en schoolniveau:

1. Onze school zet in op voldoende actief bewegen!

- Bewegingstussendoortjes in de klassen

- Inzetten op een juiste zithouding

- Gevarieerde sportieve momenten verspreid over de week tijdens de lessen LO door ervaren vakleerkrachten LO

- Middagsport

- SVS op woensdagnamiddag

- Uitgewerkte sportdagen en – weken voor alle klassen

- Samenwerken met MOEV op school

- Sportsnack na de schooluren

- Uitgewerkte fietswerking

- Samenwerking met sportclubs

2. Onze school zet in op gezonde voeding en er ook tijd voor nemen!

- We stimuleren actief ‘water’ drinken.

- Elke voormiddag bestaat het 10-uurtje uit een stuk fruit, ’s namiddags kan een droge koek (geen chocolade).

- Accent op gezond ontbijten.

- Middageten in alle rust binnen de gezelligheid van de klas.

- Een aanbod van gezonde warme maaltijden in onze eigen warme keuken.

- Samenwerking met Tutti Frutti.

- …

3. Onze school zet in op het zich goed voelen!

- Aanbod van verschillende middagactiviteiten gekoppeld aan interesses: lezen, spelletjes, bewegen, koor, …

- Een vast uurtje Sherborne in alle klassen door ervaren leerkrachten.

- Inzetten op differentiatie in functie van het individuele kind.

- Onze kinderen krijgen een actieve stem in onze eigen leerlingenparticipatieraad.

- We zetten extra in op sociaal emotioneel leren, wekelijks op klasniveau.

- Elke periode wordt afgesloten met een gezellige dag voor en door kinderen.

- Kinderen cultureel stimuleren door gericht kennismaken met theater, musea, …

- Elke dag start met het zichzelf in kaart brengen via de gevoelsmeter.

- Zelf initiëren van herstelgesprekken bij ruzie via de uitgewerkte herstelmuur en het goedmaakbankje.

- Geïntegreerde Werkperiodes in alle klassen:

o 1ste graad: Alles in het teken van de boerderij

o 2de graad: Zeeklassen gekoppeld aan WO-doelen

o 3de graad: Bosklassen gekoppeld aan WO-doelen en Frans